Meer werklozen aan de slag vanuit WW

Hoewel de werkloosheid in Nederland nog steeds stijgt (eind juli 8,7% van de beroepsbevolking) en het aantal beschikbare vacatures in tien jaar tijd niet zo laag is geweest (91 duizend), is het aantal mensen dat vanuit de WW een baan vindt het afgelopen jaar toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van UWV die op bezoek van de Volkskrant zijn bekendgemaakt. Tot en met juli dit jaar zijn 141.000 mensen vanuit de WW aan het werk gegaan. Over dezelfde periode vorig jaar waren dat er 127.300. Een stijging dus van elf procent.

Volgens Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV, komt de stijging voornamelijk doordat nu ook mensen met een zeer hoge opleiding en relevante werkervaring hun baan verliezen en daardoor in de WW komen. Zij zijn voor werkgevers erg interessant en hebben daarom veel minder moeite om weer snel aan een nieuwe baan te komen. Maar liefst drie kwart van de werkhervatters vanuit de WW zijn minder dan zes maanden werkloos.

Dat hoogopgeleide mensen steeds vaker gedwongen de arbeidsmarkt op moeten is slecht nieuws voor minder aantrekkelijke werklozen. Zij vinden nu nog minder makkelijk een baan. Het aantal werklozen dat de maximale duur van de WW bereikt is dit jaar namelijk toegenomen tot 100 duizend. Dat is een stijging van 28 procent ten opzichte van vorig jaar.

Reacties

Plaats een reactie