‘Mismatch vraag en aanbod arbeidsmarkt eurozone’

Binnen de eurozone neemt de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt af sinds de start van de economische crisis. Dat schrijft De Nederlandse Bank in een afgelopen week gepubliceerd rapport. De werkloosheid is sinds het uitbreken van de crisis sterk gestegen in de Europese Unie. Toch is er binnen bepaalde sectoren een relatief grote vraag naar arbeidskrachten voor moeilijk vervulbare vacatures. Ook geografisch gezien is er sprake van een mismatch. In sommige gebieden is de werkloosheid erg hoog, terwijl er veel vacatures openstaan in andere geografische gebieden. Een te grote mismatch op de arbeidsmarkt leidt volgens DNB tot een structureel zwakkere economische groei en hogere werkloosheid. Dat komt met name doordat mensen die langdurig werkloos zijn vaardigheden verliezen en daardoor minder productief worden of zelfs permanent van de arbeidsmarkt verdwijnen. Daarom moet de arbeidsmarkt snel hervormd worden. DNB denkt daarbij aan het omscholen van werklozen, het bevorderen van arbeidsmigratie en een strenger sollicitatieregime voor uitkeringsgerechtigden.

Reacties

Plaats een reactie