Banenjacht Mirjam Sterk achter op schema

De banenmachine van ambassadeur jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk en uitzendbureau Randstad begint te haperen. Het doel is om binnen vijf weken tienduizend jongeren aan een baan te helpen, maar na drie weken is de teller blijven steken op 5300. Vorige week liep het project met 4100 banen in twee weken tijd nog voor op schema.

Verreweg het grootste deel van de jongeren dat via Randstad een baan heeft gekregen werkt 31 tot veertig uur per week. In Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland zijn de meeste jongeren aan het werk geholpen.

Sterk werd in april door het kabinet als ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid benoemd als antwoord op de alsmaar stijgende jeugdwerkloosheid. Zij moet bij gemeenten en werkgevers aandringen op werkplekken voor werkloze jongeren.