Inzet werklozen bij seizoensarbeid geen succes

Seizoensarbeid in de glas- en tuinbouw wordt niet langer op grote schaal ingezet om de werkloosheid te bestrijden. Dat blijkt uit een rondgang van dagblad Trouw langs gemeenten en overheidsinstellingen in het Westland, de Bollenstreek en Noord-Limburg. In plaats van ambitieuze samenwerkingsprojecten om grote groepen mensen aan het werk te helpen in de kassen, detacheren de lokale overheden nu alleen nog werkzoekenden op individuele basis.

Gemeenten lijken de hoop te hebben opgegeven na terughoudendheid onder zowel werklozen als werkgevers. De meeste uitkeringsgerechtigden vinden het werk in de kassen zwaar en worden afgeschrikt door het papierwerk dat een tijdelijk arbeidscontract met zich meebrengt. Werkgevers wantrouwen het arbeidsethos van mensen die langdurig werkloos zijn geweest en nemen liever vakantiewerkers of buitenlandse arbeidskrachten aan.

‘Onbestaanbaar’
De VVD laat weten deze nieuwe situatie ‘onbestaanbaar’ te vinden. ‘Er zitten zo’n 400.000 mensen in de bijstand. Gemeenten krijgen per jaar bijna 2 miljard euro om deze mensen aan een baan te helpen. Kom dan als gemeente niet aan met het argument dat je het niet echt ziet zitten, en dat in deze tijd van hoge werkloosheid’, aldus VVD-Tweede Kamerlid Sjoerd Potters. Hij stelt voor de uitkering van werklozen die niet in de kassen aan de slag willen, stop te zetten.

Reacties

Plaats een reactie