Na twee jaar vast contract al per 2015

Het kabinet wil dat werknemers met een tijdelijk contract vanaf 2015 al na twee dienstjaren aanspraak kunnen maken op een vaste aanstelling. Nu geldt nog een maximale duur van drie jaar voordat de werkgever verplicht is een vast contract aan te bieden. Dat blijkt uit het wetsontwerp Werk en zekerheid dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week naar de Raad van State stuurde.

Het wetsontwerp is de uitwerking van de afspraken die eerder dit jaar zijn gemaakt in het zogenaamde sociale akkoord. Behalve de wijziging van de ketenbepaling omvat het wetsontwerp ook de uitwerking van de zogenaamde ‘transitievergoeding’. Dit is een vergoeding voor werknemers met een (vast of tijdelijk) dienstverband dat twee jaar of langer heeft geduurd en door de werkgever wordt beëindigd. De transitievergoeding kan gebruikt worden voor scholing en is bedoeld om werknemers sneller aan een nieuwe baan te helpen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Ook de transitievergoeding moet vanaf 2015 worden ingevoerd.

Uit het wetsvoorstel blijkt verder dat het kabinet de beoogde beperking van de maximale duur van de Ww van 38 maanden naar 24 maanden geleidelijk wil invoeren van 2016 tot 2019.

Reacties

Plaats een reactie