Niet-westerse vrouwen vaker voltijd in dienst dan autochtone vrouwen

Niet-westerse vrouwen hebben vaker een voltijdbaan dan autochtone vrouwen. Vooral de tweede generatie niet-westerse allochtone vrouwen werkt full time. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 2012 had van de eerste generatie niet-westerse vrouwen in Nederland 36 procent en van de tweede generatie 46 procent een voltijdbaan. Dit tegenover 27 procent van de autochtonen.

Autochtone vrouwen van 25 tot 65 jaar hebben wel vaker betaald werk; vaak in de vorm van kleine deeltijdbanen van 12 tot 24 uur per week. 28 procent van de autochtone vrouwen heeft zo’n baan. Bij niet-westerse vrouwen die in Nederland zijn geboren is dat 14 procent.

 

 

 

 

Reacties

Plaats een reactie