Transportsector komt met werkgelegenheidsplan

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Transport en Logistiek hebben als eerste overeenstemming bereikt over een werkgelegenheidsplan. De komende jaren moeten meer dan tweeduizend jongeren worden opgeleid. Tegelijkertijd wordt het vakmanschap van werkloze chauffeurs op peil gehouden. De transportsector heeft het momenteel moeilijk, maar de verwachting is dat als de economie aantrekt er snel duizenden chauffeurs nodig zijn.

In het Sociaal Akkoord is in totaal € 600 miljoen beschikbaar gesteld voor plannen die de werkgelegenheid stimuleren of behouden. De werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Transport en Logistiek gaan hun afspraken nu omzetten in een formele aanvraag.