Een vijfde bedrijven verwacht krimp personeel

Bijna 22 procent van de Nederlandse bedrijven verwacht komend jaar een daling van het aantal werknemers. De helft verwacht dat hun personeelsbestand gelijk blijft en ongeveer 28 procent voorziet een lichte toename. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit onder zesduizend  bedrijven.

Verder blijkt uit het onderzoek dat 60 procent van de bedrijven verwacht dat hun omzet komend jaar niet zal stijgen. Uitzonderingen zijn bedrijven binnen de chemische industrie, de hightech industrie en agro & food. Binnen deze sectoren zijn ondernemingen gematigd positief over hun omzetgroei in het komende jaar.