FNV: ‘veel werknemers onzeker over toekomst’

Veel werknemers staan de laatste tijd extra onder druk, dat blijkt uit een onderzoek van FNV onder 13.000 mensen in loondienst. Ruim 40 procent zegt onzeker te zijn over de toekomst van zijn baan, 30 procent vindt zijn werk lichamelijk of geestelijk zwaar en 25 procent geeft aan dat hun inkomen onvoldoende is om van te kunnen rondkomen.

Mariëtte Patijn, cao-coördinator van FNV noemt de resultaten van het onderzoek zorgwekkend: ‘Er zijn veel klachten dat mensen hun werk niet meer goed kunnen doen, terwijl dat juist hetgene is dat zij het liefste doen: kwaliteit leveren. (…) Onzekerheid en werkdruk bederven dat. Zij hebben ook steeds meer met in- en uitvliegende collega’s te maken die zij telkens weer moeten inwerken.’