HR steeds minder belangrijk

HR-professionals vervullen een steeds minder belangrijke rol binnen organisaties. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek HR Trends 2013-2014 van ADP Nederland, Berenschot en Performa Uitgeverij onder meer dan 1.000 Nederlandse HR-professionals.

In drie jaar tijd zijn de uitvoerende, administratieve en registrerende werkzaamheden van HR toegenomen van 20% naar 34%. De adviserende, aansturende of beleidsbepalende rol is in dezelfde tijd gedaald van 80% tot 66%, zo meldt het onderzoek.

Opvallend is dat HR-professionals ook bij zaken waarin hun expertise goed van pas komt, geen bepalende of sturende rol hebben, maar meer uitvoerende taken. Zo is de rol van HR bij reorganisaties voor slechts 27% adviserend en 8% initiërend. Daarentegen is bijna de helft (47%) van de taken bij een reorganisatie participerend en 18% uitvoerend. De meer uitvoerende rol wordt niet als verlichting ervaren. Door verschuivingen binnen het takenpakket ervaren veel HR-professionals (68%) een verzwaring van hun functie.