Krapte op de technische arbeidsmarkt houdt aan

De instroom van technisch talent blijft de komende vijf jaar veel te laag. Hierdoor kunnen de arbeidsproductiviteit en de winstgevendheid van het bedrijfsleven onder druk komen te staan. Dat blijkt uit de Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 die SEO Economisch Onderzoek heeft opgesteld in opdracht van het landelijke samenwerkingsverband TechniekTalent.nu.

Volgens het onderzoek ligt de verwachte instroom in technische beroepen de komende vijf jaar naar schatting 33 duizend arbeidskrachten lager dan de vraag naar nieuw technisch personeel. Een belangrijke oorzaak is dat bijna twee op de vijf technisch opgeleide schoolverlaters niet in technische bedrijven en/of technische beroepen gaat werken.

‘Een krappe arbeidsmarkt kan de groei van de productie in technische bedrijven remmen, hetgeen ten koste gaat van de arbeidsproductiviteit en winstgevendheid’, stelt voorzitter André van der Leest van TechniekTalent.nu: “In uiterste gevallen worden vacatures in het geheel niet vervuld en kunnen minder opdrachten worden aangenomen.”