NVP actualiseert sollicitatiecode

De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) heeft haar sollicitatiecode geactualiseerd en ‘in overeenstemming gebracht met de moderne HR-praktijk van werving en selectie’. Met de sollicitatiecode wil de NVP een norm bieden aan iedereen die zich bezig houdt met werving- en selectieactiviteiten. Hierdoor hoopt de NVP dat werving- en selectieprocedures transparant en eerlijk verlopen. Zeker in tijden van een slechte arbeidsmarkt is dit van belang.

De belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde NVP Sollicitatiecode zijn:

  • Het gebruik van social media in werving- en selectieprocedures hebben een duidelijke plaats gekregen in de normstelling;
  • Bewustwording bij kandidaten en wervende organisaties dat wat op internet over een kandidaat of zijn verleden staat niet altijd juist is;
  • Aanscherping van de klachtenprocedure, waarbij de mogelijkheid is gecreëerd om naast de reeds bestaande mogelijkheid om aanbevelingen te doen, zo nodig disciplinaire maatregelen te treffen. Dit geldt dan met name voor organisaties die de NVP Sollicitatiecode uitdrukkelijk gebruiken voor hun werving- en selectieprocedures.

 

Reacties

Plaats een reactie