VNG: Ambtenaren vanaf 60 jaar met pensioen

Gemeenteambtenaren moeten vanaf zestig jaar en ouder onder bepaalde voorwaarden met vroegpensioen kunnen. Alleen dan kunnen gemeenten jongere, beter opgeleide werknemers aannemen die beter geschikt zijn voor de nieuwe taken die gemeenten vanaf 2015 moeten gaan uitvoeren. Daarvoor pleit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Gemeenten kampen met een sterk vergrijsd personeelsbestand. Van de 175.000 gemeenteambtenaren zijn er 20.000 zestig jaar of ouder. Gemiddeld is de leeftijd bij gemeenten 47 jaar, dat is zes jaar ouder dan het landelijk gemiddelde van alle werknemers. De vergrijzing bij gemeenten komt door de strenge bezuinigingen waardoor gemeenten nu nauwelijks in staat zijn jongeren aan te nemen.

Vakbond
Vakbond Abvakabo FNV reageert verbaasd op het bericht. Tijdens de afgelopen cao-onderhandelingen (die overigens zijn afgebroken) wilde de VNG nog niets weten van het plan van de vakbond om door middel van vroegpensioen plaats te maken voor jongeren. De vakbond juicht de plannen daarom ook toe, zolang de gemeenten het vroegpensioen maar niet gaan gebruiken als verkapte bezuinigingsmaatregel en daardwerkelijk jongeren gaan aannemen.

Boete
Sinds enkele jaren zijn vroegpensioenregelingen afgeschaft. Wanneer een werkgever werknemers toch eerder met pensioen wil sturen, dan geeft de fiscus een forse boete. De VNG heeft daarom aan staatssecretaris Weekers van Financiën gevraagd tijdelijk af te zien van deze boete.

Realiteit
Door de aanhoudende crisis wordt er in steeds meer sectoren weer gesproken over de herinvoering van het vroegpensioen. Zo kunnen werkgevers in de bouw vanaf volgende maand loonkostensubsidie ontvangen voor oudere werknemers. Het is de bedoeling dat deze oudere werknemers gedeeltelijk stoppen met werk en daarvoor in de plaats één dag per week MBO-leerlingen gaan begeleiden. In de grafische industrie is er de 80-90-100-regeling. Oudere werknemers kunnen 80% werken, voor 90% loon en 100& pensioendoorbetaling.

Reacties

Plaats een reactie