Arbeidsmarktveranderingen in Vogelvlucht

De spelregels op de arbeidsmarkt gaan veranderen. Hieronder treft u een overzicht van de wijzigingen.

Arbeidscontracten voor bepaalde tijd
De 3x3x3-regel wordt omgezet in de 3x2x6-regel. Nu mag een werkgever in drie jaar drie keer het contract verlengen met maximaal een jaar, waarna een pauze volgt van drie maanden. De 3x2x6-regel houdt in dat een werkgever in twee jaar maximaal drie keer het contract mag verlengen, waarna een pauze volgt van zes maanden. In cao’s kunnen afspraken worden gemaakt dat in vier jaar zes keer het contract wordt verlengd met opvolgend een pauze van zes maanden.

Korte contracten
De proeftijd en het concurrentiebeding worden afgeschaft voor kortlopende arbeidsovereenkomsten, dat zijn contracten van korter dan een half jaar.

Nulurencontract
In de zorgen worden nulurencontracten verboden, in andere sectoren kunnen de sociale partners ook om zo’n verbod vragen aan het kabinet.

Opzegtermijn
Volgens de nieuwe regels geldt voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer een opzegtermijn van een maand. Wordt die niet in acht genomen, dan krijgt de werknemer een maand salaris mee. Per 1 juli 2014 krijgen werknemers van het payrollbedrijven dezelfde bescherming dan de werknemers van het inhurende bedrijf.

Ontslagvergoeding
In de meeste gevallen wordt ontslag om economische redenen aangevraagd bij UWV, vanwege persoonlijke redenen bij de kantonrechter. Nieuw is echter dat bijna iedereen een ontslagvergoeding krijgt: eenderde maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van 75.000 euro of een jaarsalaris als dat hoger is. Voorwaarden zijn dat werknemer minimaal twee jaar gewerkt moet hebben bij werkgever en dat het ontslag op initiatief van werkgever is. Om te voorkomen dat oudere werknemers ontslagen worden omdat de ontslagvergoeding volgens het nieuwe systeem goedkoper is, geldt voor hen een tijdelijke hogere ontslagvergoeding.

WW
De maximale uitkeringsduur van de WW wordt stapsgewijs ingekort van 38 naar 24 weken. Vanaf 2016 wordt de duur van de uitkering elk kwartaal met een maand ingekort zodat in juli 2019 de maximale duur van de WW is terugbracht naar maximaal 24 maanden.

Om voor deze maximale duur van twee jaar in aanmerking te komen moet er net zoals nu 38 jaar zijn gewerkt. Volgens het nieuwe regime bouw je de eerste tien jaar van je werkzame leven elk jaar een maand recht op WW op. Daarna nog twee weken per gewerkt jaar. De opgebouwde WW-rechten tot 2016 blijven staan.

Na juli 2015 moeten WW’ers na een half jaar WW elk werk accepteren. Dat is nu nog een jaar.