Nieuwe spelregels arbeidsmarkt

In samenspraak met werkgevers en de vakbeweging heeft het kabinet plannen gemaakt om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Regels over ontslag, werkloosheid en flexwerk veranderen om de arbeidsmarkt weer vlot te trekken.

Ontslag
In de nieuwe regels is vastgelegd dat bijna iedereen na ontslag een wettelijk vastgestelde ontslagvergoeding krijgt. In de huidige regels lopen de ontslagvergoedingen uiteen. Wie via het UWV ontslagen wordt krijgt niets of een vergoeding via een sociaal plan. Wie via de kantonrechter zijn baan verliest maakt kans op een riante vergoeding, afhankelijk van hoe de rechter de kantonrechtersformule hanteert.

Werkloosheid
De duur van het recht op WW wordt teruggebracht van 38 naar 24 maanden, waarbij de uitkering gekoppeld blijft aan het laatst verdiende loon. Het staat vakbeweging en werkgevers vrij om afspraken te maken om deze ingreep te repareren.

Flexwerk
Volgens de huidige regels mogen werkgevers een tijdelijk contracten maximaal drie keer verlengen voor een periode van maximaal een jaar. Daarna volgt een vast contract of een pauze van drie maanden. Na die pauze mag een werkgever het tijdelijke contract weer drie keer verlengen voor een periode van drie jaar.
Volgens de nieuwe regels mag een werkgever een contract voor bepaalde in twee jaar tijd maximaal drie keer verlengen. Daarna volgt een pauze van een half jaar.

Verder worden nulurencontracten in de zorg verboden. In andere sectoren kunnen werkgevers en de vakbeweging het kabinet om een verbod vragen.

Reacties

Plaats een reactie