Sterke stijging werkloosheid laagopgeleiden

Tussen 2008 en 2012 is de werkloosheid onder laagopgeleiden meer gestegen dan onder middelbaar- en hoogopgeleiden. Waar de werkloosheid onder hoogopgeleiden tussen 2008 en 2012 steeg van 2,4 procent naar 4,1 procent, steeg de werkloosheid van laagopgeleiden van 5,3 procent naar 8,8 procent. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS. Met name laagopgeleiden met een technische of bouwkundige achtergrond zijn hard getroffen door de crisis. In 2008 was het werkloosheidscijfer voor deze groep nog maar 2,2 procent. In 2012 is dat opgelopen tot 7,2 procent. Tot deze groep behoren onder andere personen met een opleiding tot bouwvakker of in de autotechniek.

Reacties

Plaats een reactie