Flinke daling diplomaloze schoolverlaters

Het aantal scholieren dat het zonder diploma de opleiding verlaat is het afgelopen jaar flink gedaald. In 2012 stopten nog bijna 36.000 jongeren voortijdig met hun opleiding. Dat aantal is in één jaar tijd gedaald met 8.300. De daling is een opsteker voor minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die net als haar voorgangers fors inzet op minder schooluitval. ,’Uit onderzoek blijkt dat 20,6 procent van de uitvallers wordt verdacht van een misdrijf en in aanraking komt met politie of justitie. Onder mensen met een diploma is dat 3,8 procent.’ Vroegtijdige schoolverlaters zijn volgens Bussemaker ook vaker ziek, verliezen eerder hun baan, zijn vaker werkloos. ,’Minder schooluitval is winst voor de samenleving’, concludeert de minister.

Het aantal voortijdige schoolverlaters daalt al enige jaren. Twaalf jaar geleden stopten nog ruim 70.000 jongeren voor het diploma met hun opleiding. Het moeten er nog minder worden. Het kabinet wil dat in 2016 niet meer dan 25.000 jongeren ongediplomeerd de arbeidsmarkt opgaan.

Reacties

Plaats een reactie