Tijdelijk geen leeftijdsverbod in vacatures

Sinds 1 januari 2014 tot 31 december 2015 is het toegestaan om in vacatureteksten specifiek te vragen naar jongeren (tussen de 18 en 27 jaar) of ouderen (ouder dan 50 jaar). Het betreft een tijdelijke uitzondering op de Wet gelijke behandeling en is bedoeld om de hoge werkloosheid onder deze twee groepen te bestrijden.

Wanneer u wilt werven onder jongeren, dan moet u in de vacaturetekst wel duidelijk vermelden dat het onderscheid op leeftijd gemaakt wordt in het kader van den aanpak van jeugdwerkloosheid. Dat doet u door de volgende tekst op te nemen in de vacature: ‘Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid’. Hetzelfde geldt voor 50-plussers.

Reacties

Plaats een reactie