Wereldwijde werkloosheid stijgt nog steeds

Ondanks voorzichtig economisch herstel in 2014 zal de wereldwijde arbeidsmarkt nog steeds krimpen. Dat blijkt uit een onlangs gepresenteerd rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO. Wereldwijd liep de werkloosheid afgelopen jaar op tot bijna 202 miljoen. Dat zijn vijf miljoen meer werklozen dan het jaar daarvoor. Werkzoekenden raken steeds vaker ontmoedigd en staken hun zoektocht naar werk. Op korte termijn zal de stijging van de werkloosheid niet veranderen, is de verwachting. Tot 2018 neemt de wereldwijde werkloosheid toe met nog eens 13 miljoen. Het meeste zorgen maakt de ILO zich over de jeugdwerkloosheid. Met wereldwijd 74,5 miljoen werklozen tussen de 15 en 24 jaar zijn jongeren oververtegenwoordigd. De grootste problemen met jeugdwerkloosheid spelen zich af in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, maar ook Latijns-Amerika en Zuid-Europa kampen met een enorme jeugdwerkloosheid. Het ILO spreekt dan ook van een verloren generatie.

Reacties

Plaats een reactie