Tweede Kamer akkoord met Participatiewet

De Tweede Kamer heeft verleden week de Participatiewet aangenomen. De Participatiewet is de opvolger van de veel bekritiseerde, maar nooit ingevoerde, Wet Werken naar vermogen en moet er voor gaan zorgen dat er meer kansen worden gecreëerd op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking. In de praktijk betekent dit dat arbeidsgehandicapten vaker bij reguliere werkgevers aan de slag moeten. De wet wordt naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2015 ingevoerd.

De wet voegt de verschillende regelingen die nu nog bestaan voor mensen met een beperking samen. De regelingen die worden samengevoegd zijn de Wajong, de Wwb en de Wsw. Deze samenvoeging gaat gepaard met een overheveling van taken naar gemeenten. Ook worden er geen nieuwe werknemers meer aangenomen bij SW-bedrijven. In plaats daarvan is het kabinet met werkgevers overeen gekomen dat tot 2026 100.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten bijkomen. Lukt het werkgevers niet om zelfstandig het aantal beschikbare banen voor mensen met een beperking te creëren, dan wordt er een verplicht quotum ingesteld. In totaal moet de nieuwe wet leiden tot een kostenbesparing van 2 miljard euro.

Reacties

Plaats een reactie