Wet Werk en zekerheid aangenomen

Deze week heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wetswijziging van de Wet Werk en zekerheid. De wetswijziging zorgt ervoor dat tijdelijke werknemers sneller in aanmerking komen voor een vaste aanstelling. Ook gaat het ontslagrecht op de schop, zodat ontslagprocedures sneller en goedkoper verlopen.

Voordat de Tweede Kamer akkoord ging, is de wetswijziging wel nog op een aantal punten aangepast. Zo gaat de verkorte ketenbepaling pas per juli 2015 in plaats van juni 2014. Daarmee is de ingangsdatum van deze wijziging gelijkgetrokken met die van de aanpassingen in het ontslagrecht.

Wijzigingen
Door de wetswijzigingen veranderen de volgende zaken:

  • Vanaf 1 juni 2014 mag er geen proeftijd meer opgenomen worden in tijdelijke contracten met een duur korter dan zes maanden. Ook mag er in tijdelijke contracten alleen nog maar in uitzonderlijke gevallen een concurrentiebeding worden opgenomen. Loopt een tijdelijk contract met een looptijd langer dan zes maanden automatisch af? Dan moet de werkgever uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract schriftelijk laten weten of het contract wel of niet wordt verlengd.
  • Vanaf 1 juni 2015 krijgen werknemers al na twee jaar dienstverband of na twee tijdelijke contracten een vaste aanstelling. Ook wordt de ‘resetperiode’ van de ketenbepaling geen drie maar zes maanden.
  • Vanaf 1 juli 2015 loopt ontslag om bedrijfseconomische redenen of na langdurige arbeidsongeschiktheid via UWV. Ontbinding om andere redenen lopen via de kantonrechter. Er is geen gang naar UWV of kantonrechter nodig als de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag.
  • Er komt een transitievergoeding in plaats van de nu gebruikelijke ontslagvergoeding. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het 10e gewerkte jaar geldt een vergoeding van een half maandsalaris per gewerkt jaar. Het maximale bedrag is € 75.000. Er komt een overgangstermijn voor bedrijven met minder dan 25 werknemers.
Reacties

Plaats een reactie