Twijfel over flexwet in Eerste Kamer

Over de werking van de Wet Werk en zekerheid, die ervoor moet zorgen om de flexwerker beter te beschermen, wordt in de Eerste Kamer getwijfeld. Veel partijen uiten kritiek op de wet. Zij vinden dat de positie van flexwerkers niet verbeterd, maar juist verslechterd. Met name de verkorte ketenbepaling zou een probleem zijn. Door de verkorte ketenbepaling mogen flexwerkers maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar krijgen (dat is nu in drie jaar tijd). Daarna moet de werkgever hen een vast contract aanbieden. Ook begint in de huidige situatie de ketenbepaling na drie maanden uitdiensttreding weer opnieuw (opvolgingsperiode). Met de Wet Werk en Zekerheid wordt dit verlengd naar zes maanden.

Deze maatregelen zouden de positie van flexwerkers moeten versterken door ze sneller door te laten stromen naar een vaste baan. Maar een groot deel van de Eerste Kamer, waaronder PvdA en VVD, voorziet flexwerkers door de maatregelen juist eerder op straat komen te staan en worden vervangen door andere flexwerkers of zzp’ers. Eerder al uitte de Raad van State en het Centraal Planbureau (CPB) al kritiek op de plannen.

Reacties

Plaats een reactie