Verdere toename flexwerkers verwacht

Op de arbeidsmarkt van de toekomst zal het aantal flexcontracten en zzp’ers alleen maar toenemen. Dat zeggen drie experts in de Volkskrant van 16 april. Ton Wilthagen, Hoogleraar arbeidsmarkt bij de Universiteit van Tilburg ziet dat werkgevers hun personeelsbestand makkelijker willen kunnen aanpassen aan ontwikkelingen. Wanneer het goed gaat met een organisatie dan moeten er snel nieuwe mensen bij, maar zit het economisch tegen, dan moeten deze mensen net zo makkelijk weer kunnen verdwijnen. Die ontwikkeling is nu al gaande. Vroeger was 80 procent van de werkenden in vaste dienst. Dat is nu al afgenomen tot 69 procent. Nu is dat nog een probleem, omdat mensen met een flexibele arbeidsrelatie bijvoorbeeld geen hypotheek kunnen aanvragen. Ook zijn werkgevers niet snel geneigd te investeren (qua scholing bijvoorbeeld) in flexibele werknemers. Dat is een ontwikkeling die werkgevers nog moeten maken.

Kick van der Pol, voorzitter van OVAL, ziet dat niet alleen werkgevers, maar ook werknemers steeds vaker op zoek zijn naar flexibele arbeidsrelaties. Jongeren willen bijvoorbeeld niet te lang meer op dezelfde plek zitten en werken liever aan een project of specifieke taak. ‘Een werknemer van de toekomst heeft meer vrijheid, kijkt rond waar hij of zij het meest kan leren of verdienen in een korter tijdsbestek’. Met die vrijheid en intensieve tijdelijke taken komt ook meer belasting en verantwoordelijkheid. Van der Pol ziet daarom bij deze mensen een vergroot risico op een burn-out. Nu al neemt het aantal burn-outs onder jongeren toe.

Pieter Gautier, hoogleraar arbeids-economie aan de VU, ziet de flexibilisering van de arbeidsmarkt meer als maatwerk. Mensen op zoek naar vastigheid (bijvoorbeeld ouderen met kinderen) zullen in de toekomst misschien genoegen moeten nemen met een iets lager salaris, terwijl de flexwerker juist meer betaalt zou moeten worden voor het risico dat hij neemt. Werknemers kunnen dan zelf de afweging maken wat voor hen het meest aantrekkelijk is. Gautier vindt wel dat de maatschappij moet meegaan in deze ontwikkelingen. Hypotheken zouden in de toekomst veel makkelijker beschikbaar moeten worden voor flexwerkers.

Reacties

Plaats een reactie