Werkgevers ontevreden over prestaties ouderen

Werkgevers vinden het steeds vaker wenselijk dat hun werknemers tot hun pensioenleeftijd doorwerken. Toch geeft 20 procent aan dat de productiviteit van 55-plussers lager ligt dan hun loonkosten. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal Plan Bureau (SPB). In 2001 vond nog 41% van de werkgevers dat werknemers tot de pensioengerechtigde leeftijd moeten doorwerken. In 2011 is dat percentage gestegen tot 61%. Werkgevers waren in 2001, maar ook in 2011 echter sceptisch over de productiviteit van oudere werknemers. Zowel in 2001 als in 2011 vond 10% van de werkgevers dat oudere werknemers ronduit slechter functioneren dan jongere werknemers. 20 procent is van mening dat de productiviteit van 55-plussers lager ligt dan hun loonkosten.

De laatste jaren wordt ook doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd door de overheid gestimuleerd. Nog geen 20% van de werkgevers zegt dat zij dit een goed idee vinden voor de eigen organisatie. Wel laat dit aandeel een kleine groei zien.

Gemiddeld genomen is 27% van de werknemers in een organisatie ouder dan 50 jaar (15% tussen de 50 en 54 jaar, 12% ouder dan 55). Slechts 8% van werknemers die instromen in organisaties zijn ouder dan 50 jaar. “Het lijkt er dus op dat oudere sollicitanten veel minder kans hebben om een bedrijf binnen te komen”, concludeert het SCP.

Reacties

Plaats een reactie