‘Flexibele arbeid is duur en weinig productief’

Flexibilisering van de arbeidsmarkt komt amper van de grond in Nederland. Dat stelt arbeidsmarktspecialist Paul de Beer. Rouwig is hij daar niet om. Flexibilisering leidt tot hogere arbeidskosten en levert amper banen op. Het tast bovendien de loyaliteit van werkenden aan. “Erg productief  is dat niet allemaal.”

Paul de Beer, directeur van AIAS (Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies) zegt dat in een interview in het magazine Aan de slag van het Platform Arbeidsmobiliteit. ‘We hebben zeven tot acht miljoen werkenden in dit land en jaarlijks veranderen er ongeveer één miljoen van baan. Dat is geen wezenlijke toename van de arbeidsmobiliteit ten opzichte van vroeger.’

Weinig arbeidsmigratie
Arbeidsmigratie draagt volgens De Beer nauwelijks bij aan flexibilisering van de arbeidsmarkt. “Al sinds 1992 is er binnen Europa een vrij verkeer van ingezetenen mogelijk. Sindsdien is arbeidsmigratie binnen Europa niet groter geworden dan een paar procent.” Polen die hier een paar jaar geleden neerstreken, gaan al weer terug om dat de welvaart in hun eigen land toeneemt, zo constateert De Beer.

Dure arbeid
De Beer is allesbehalve rouwig om de stagnerende flexibilisering op de arbeidsmarkt. Flexibele arbeid is relatief duur, terwijl de productiviteit ervan twijfelachtig is. “Een hoog percentage flexwerkers brengt hoge transactiekosten met zich mee. Op elke nieuwe klus moeten werkgevers kosten maken voor het inschakelen van een flexwerker, zoals het maken van afspraken en inwerken. Ook het vertrouwen dat werkgevers hebben in flexwerkers kan nog wel eens een probleem zijn. Uiteindelijk is dat allemaal niet zo productief.”

Geen extra banen
Flexibilisering van de arbeid leidt niet tot extra banen, zo constateert De Beer verder. “Diverse onderzoeken wijzen uit dat je met een versoepeling van het ontslagrecht niet meer banen creëert. Wel vergroot je de dynamiek op de arbeidsmarkt. Het aantal opstapmomenten neemt toe en dat is gunstig voor werklozen.”

Minder loyaliteit
“Het nadeel van een grotere mobiliteit is echter dat het de loyaliteit aantast van werknemers richting hun werkgevers. Je komt namelijk aan het psychologisch contract tussen de werkgevers en werknemers. Daarom moet je flexibiliteit op de arbeidsmarkt niet overwaarderen.”

Reacties

Plaats een reactie