Legt Hans de Boer bom onder sociaal akkoord?

De oproep van de nieuwe voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer, om de sociale werkplaatsen niet te sluiten vindt gehoor bij de koepel van praktijkscholen. Praktijkscholen zijn bedoeld voor leerlingen die het vmbo niet aankunnen. Voor deze leerlingen is er op de arbeidsmarkt steeds minder plaats. Participatiewet Met de invoering van de Participatiewet wil het kabinet de sociale werkplaatsen zo goed als sluiten  en zoveel mogelijk mensen laten instromen naar een reguliere baan. In het bedrijfsleven moeten 100.000 werknemers aan de slag, bij de overheid 25.000. Kabinet, werkgevers en werknemers hebben in het Sociaal Akkoord daarover afspraken gemaakt. Tegelijkertijd worden de criteria voor de Wajong aangescherpt: een Wajong-uitkering is alleen nog mogelijk bij volledige arbeidsongeschiktheid. Praktijkscholen Door de invoering van de Participatiewet is de verwachting dat de praktijkscholen een nieuwe generatie werklozen opleidt. Vanaf volgend jaar is instroom bij de  sociale werkvoorziening niet meer mogelijk. Van de 6.000 leerlingen die jaarlijks de praktijkschool verlaten is de verwachting dat slechts een enkeling een reguliere baan vindt. Deze nieuwe werknemers hebben veel begeleiding nodig. Vaak staan ze na een of twee jaar weer op straat omdat ze het tempo niet aankunnen en de werkdruk te hoog is. Daar helpt geen subsidie aan. Afspraken Jetta Klijnsma heeft al laten weten dat de afspraken over de sociale werkvoorziening en Participatiewet overeind blijven.

Reacties

Plaats een reactie