Werkstress moet uit tabboesfeer

Bijna een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim is het gevolg van stress op het werk. Bovendien heeft 40% van de werknemers behoefte aan maatregelen om werkstress te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Daar wil minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wat aan doen. Onlangs lanceerde hij de campagne ‘Check je werkstress’. De campagne is bedoeld om werkenden te wijzen op de risico’s van werkstress. Samen met werkgevers en werknemers moet werkstress uit de taboesfeer gehaald worden. Onderdeel van de campagne is het werkdrukkompas. Daarmee kunnen werknemers de situatie rondom werkstress binnen de organisatie inzichtelijk maken.

Hoewel werkstress de laatste jaren toeneemt, is het geen nieuw fenomeen. Waarom is werkstress zo’n hardnekkig probleem? Noordtje Wizer, onderzoeker bij TNO legt in de Volkskrant uit dat er vier obstakels zijn die de aanpak van werkstress bemoeilijken.

Het taboe
Werknemers met stress praten daar niet graag over. Het is een taboe-onderwerp. Bovendien zijn werknemers bang dat het hen hun baan kan kosten. En deze angst is terecht. Uit onderzoek van TNO blijkt dat bij reorganisaties werknemers met psychische klachten significant vaker ontslagen worden, dan gezonde werknemers.

Individueel probleem
Stress wordt vaak toegeschreven aan iemands persoonlijkheid. Hoewel de ene persoon wellicht gevoeliger is voor stress dan de andere, liggen de oorzaken van stress vaak buiten het individu. Een hoge werkdruk, baanonzekerheid, weinig autonomie, discriminatie en agressie veroorzaken allemaal werkstress.

Symptoombestrijding
Werknemers die last hebben van werkstress krijgen vaak oplossingen aangereikt in de vorm van cursussen timemanagement of omgaan met werkstress. Dat heeft geen zin, zolang de werkdruk onveranderd blijft.

Geen tijd en geld
Werkgevers zijn bang dat de aanpak van werkstress veel geld en tijd kost. Denk aan kostbare onderzoeken en een aanpak die veel tijd in beslag neemt.

Reacties

Plaats een reactie