Participatiewet is een feit

Dinsdag 1 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Participatiewet. Op 1 januari 2015 treedt de wet in werking.

De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen.

De bedoeling van de wet is meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.  Werkgevers hebben de komende jaren de tijd om 125.000 arbeidsplaatsen scheppen voor arbeidsgehandicapten. Als dit aantal niet wordt gehaald treedt een quotumwet in werking. Die biedt de overheid de mogelijkheid biedt om bedrijven met te weinig arbeidsgehandicapten een boete van € 5.000 per niet ingevulde werkplek op te leggen.

Volgens het sociaal akkoord dat kabinet en sociale partners vorig jaar hebben afgesloten, moeten er in 2026 1000.000 banen bij het bedrijfsleven en 25.000 banen bij de overheidssector bijkomen voor mensen met een arbeidshandicap.

Dit jaar vindt een eerste meting plaats. Daarbij tellen ook ingeleende werknemers mee. Het ijkpunt is 2013. Van deze regeling zijn uitgesloten bedrijven met minder dan 25 werknemers. In 2016 controleert het kabinet of de aantallen over 2015 zijn gehaald. Als dat niet het geval is, volgen er sancties.

Reacties

Plaats een reactie