Vergrijzing van de baan

Met de rapporten die over vergrijzing zijn geschreven kun je een hele bibliotheek vullen, maar het probleem van de vergrijzing en ontgroening is als sneeuw voor de zon verdwenen. In de verschenen langetermijnstudie naar de kosten van de vergrijzing van het Centraal Planbureau blijkt dat de vergrijzing geen probleem meer vormt voor de schatkist.

Dat dit zomaar kon gebeuren komt doordat de overheid die maatregelen heeft getroffen waar vooraanstaande economen  al jaren op aandringen:

  1. Verhoging van de AOW-leeftijd
  2. Hervorming van de zorg
  3. Lastenverzwaring van werkenden

Door al deze maatregelen worden de lasten wel iets eerlijker verdeeld, maar er is nog steeds grote ongelijkheid. Als je voor 1958 bent geboren, profiteer je nog sterk van de overheid. Ben je tussen 1985 en 2001 geboren, dan blijf je netto betaler de rest van je leven.  En na 2001 geborenen ontvangen weer meer dan ze betalen.

Het rapport van het CPB is hier te downloaden.

Reacties

Plaats een reactie