Arbeidsmarkt komt langzaam in beweging

Uit het HR Trendonderzoek 2014 komt – het grootste onderzoek onder HR-professionals in Nederland – komt naar voren dat de arbeidsmarkt voorzichtig in beweging komt.  Het aantal werknemers dat op zoek is naar een andere baan is het afgelopen jaar licht gestegen.  Organisaties geven ook aan dat ze over het algemeen geen moeite hebben om personeel te behouden. Dit jaar geeft 81% aan geen moeite te hebben met het behoud van medewerkers, vorig jaar was dit 85%. Voor 2015 verwachten organisaties enige spanning op de arbeidsmarkt. Het aantal bedrijven dat denkt geen moeite te hebben met het behouden van personeel daalt dan naar 71%.

Mismatch vraag en aanbod
Gezien de nog altijd hoge werkloosheidscijfers is het opvallend dat nog altijd een kwart van de HR-professionals problemen ondervindt bij werving van personeel. “Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten niet op elkaar aan,” zegt Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot. “Technici en ICT’ers zijn schaars, terwijl een groot deel van de HR-professionals bijvoorbeeld zelden problemen heeft bij het vinden van juristen of marketing specialisten.”

Als gevolg van de economische crisis en hoge werkeloosheid hebben minder HR-professionals problemen bij het werven van personeel ten opzicht van voorgaande jaren. In de afgelopen zes jaar is het aandeel dat moeite heeft met het invullen van vacatures gedaald van 71% naar 28%, en ook het komende jaar verandert dat niet. Ruim een kwart van de HR-professionals (28%) verwacht volgend jaar wervingsproblemen.

Gevraagd: Technicus in industrie m/v
Hoewel de roep om meer technici al langere tijd klinkt en er allerlei initiatieven zijn geïnitieerd waaronder het Techniekpact, heeft 37% van de HR-professionals nog altijd moeite om technisch personeel te vinden. Vooral praktijkgerichte technici zijn schaars. Van de HR-professionals die moeite hebben om technici te werven, geeft bijna de helft (48%) aan dat het vooral om technici met een mbo-opleiding gaat. Met name in de industriesector (69%) is de behoefte aan technisch geschoold personeel groot.

ICT’ers zijn schaars
Gelet op de te vullen vacatures ingedeeld naar functiegroepen, valt op dat naast technisch personeel vooral ICT specialisten (34%) en productiepersoneel (23%) schaars zijn. Ook vorig jaar was dit het geval. De top drie moeilijk vervulbare functies waren toen de technicus in de adviessector, de ICT’er in de informatie- en communicatiesector en de technicus in de industrie. Voor functies op de HR-afdeling, Juridische Zaken en Ondersteuning is het dit jaar vrijwel geen probleem (5%) om geschikt personeel te vinden.

Top 10 moeilijk vervulbare functies:
1. Technicus in industrie (69%)
2. ICT’er in informatie- en communicatiesector (63%)
3. Technicus in informatie- en communicatiesector (53%)
4. ICT’er in groot- en detailhandel (41%)
5. ICT’er bij financiële instellingen (41%)
6. Verkoper in de informatie- en communicatiesector (33%)
7. ICT’er in openbaar bestuur en overheidsdiensten (30%)
8. Technicus in groot- en detailhandel (29%)
9. Verkoper in groot- en detailhandel (28%)
10. Productiemedewerker in informatie- en communicatiesector (28%)

Vooral hbo geschoolde ICT’ers zijn moeilijk te vinden: 80% heeft moeite bij het werven van deze groep. Dit aantal staat in groot contrast met de moeite bij het vinden van ICT’ers met een universitaire opleiding (13%) of mbo-opleiding (6%).

Ook de detailhandel kampt met wervingsproblemen. Een op de vier HR-professionals (25%) geeft aan moeite te hebben met het vinden van personeel. “Bij de detailhandel wordt er snel gedacht aan winkelbedienden, maar ook in deze sector zijn het de technische functies die het moeilijkst vervulbaar zijn. Met name webwinkelorganisaties met een tekort aan IT’ers kunnen hier de nadelen van ondervinden.”

Reacties

Plaats een reactie