Geen extra banen ondanks Participatiewet

De implementatie van de Participatiewet binnen organisaties blijft achter. De helft van de Nederlandse bedrijven (51%) heeft nog geen maatregelen getroffen om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek HR Trends 2014-15 dat vanaf 28 oktober beschikbaar is. Een vijfde hiervan (21%) streeft wel ernaar om deze banen te creëren. Bijna een derde van de organisaties (30%) is niet van plan om stappen te ondernemen voor arbeidsbeperkten. Dit ondanks de afspraken die werkgevers met de overheid hebben gemaakt in het sociaal akkoord en een dreigend quotum als daar niet aan wordt voldaan.

Ruim een derde van de Nederlandse bedrijven (36%) kent al een aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid en de collectieve sector lopen hierin voorop.

Reacties

Plaats een reactie