Wet werk en zekerheid schiet zijn doel voorbij

Doel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is flexibele arbeidskrachten meer zekerheid te bieden op een baan. Uit het jaarlijkse onderzoek HR Trends 2014-2015 blijkt dat slechts een op de twaalf HR-professionals (8%) meer mensen in vaste dienst denkt te nemen. Hiermee schiet de Wwz zijn doel voorbij. Verder blijkt uit dit onderzoek dat door de wijzigingen in de Wwz ruim een op de drie HR-professionals (36%) een groter verloop verwacht in flexibele arbeidskrachten.

Door Wwz sneller personeelsverloop
De Wwz is in het leven geroepen werkgevers te stimuleren om flexwerkers eerder een vast arbeidscontract aan te bieden. Het tegendeel blijkt echter waar. Bedrijven nemen juist maatregelen die leiden tot een sneller personeelsverloop binnen de flexibele schil. De Wet heeft daarmee een tegenstrijdig effect.

Geen beleid voor flexibele arbeidskrachten
Hoewel bedrijven verwachten dat het personeelsverloop onder flexibele arbeidskrachten toeneemt, zegt ruim vier op de tien HR-professionals (42%) geen beleid te hebben dat gericht is op de inzet van flexibele arbeidskrachten. Denk bijvoorbeeld aan richtlijnen die betrekking hebben op het selecteren, opleiden en ontwikkelen van personeel. Maar ook evaluatie- en exitgesprekken en het structureel onderhouden van contacten zijn activiteiten die hiertoe behoren. Ook dit is niet in lijn met de plannen van het kabinet, dat met de wijzigingen werkgevers juist wil uitdagen om te investeren in werk-naar-werktrajecten.

HR Trends 2014-2015
Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR-Trends 2014-2015’, een onafhankelijk, representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 700 Nederlandse HR-professionals.

Reacties

Plaats een reactie