Nederland wereldwijd koploper flexibel werken

Dit blijkt uit een onderzoek van Cisco onder drieduizend werknemers uit vijftien landen.

Ongeveer de helft van de Nederlandse respondenten geeft aan thuis te kunnen werken, terwijl dit wereldwijd op 27 procent ligt. Vooral in Aziatische landen als Japan en China zijn hier weinig mogelijkheden voor.

Driekwart van de Nederlanders geeft aan flexibel te willen werken, ongeacht de locatie en tijd. Een kwart denkt in 2020 zelfs helemaal niet meer naar kantoor te hoeven gaan om hun werk uit te voeren, wereldwijd ligt dit op 16 procent.

Een op de tien Nederlandse werknemers zijn bereid om, als er een kolonie op Mars komt, daarheen te verhuizen als hun bedrijf daar een vestiging zou openen. Wereldwijd ligt dit aantal veel hoger, een op de vier respondenten is bereid deze stap te wagen.

Reacties

Plaats een reactie