Nieuwe regels flexwerker per 1 januari

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid in werking getreden. Een aantal wijzigingen zullen pas per 1 juli gelden (zoals de kortere ketenbepaling en de transitievergoeding), maar sinds afgelopen donderdag zijn  er al een paar maatregelen rondom flexwerkers actief. Het gaat daarbij om de volgende zaken:

  • Aanzegtermijn: Bij tijdelijke contracten langer dan zes maanden moet de werkgever uiterlijk een maand voor het aflopen van het contact schriftelijk aangeven of het contact wel of niet wordt verlengd of omgezet in een vaste aanstelling.
  • Proeftijd: Bij tijdelijke contracten korter dan zes maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen.
  • Oproepcontract: Een oproepcontract mag nog maar maximaal voor zes maanden worden overeengekomen.
  • Concurrentiebeding: In tijdelijke contracten mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever kan aantonen dat er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn die een concurrentiebeding noodzakelijk maken.
  • Bescherming payrollmedewerkers: Payrollmedewerkers krijgen dezelfde ontslagbescherming als hun collega’s in vaste dienst. Vroeger mocht het payrollbedrijf een werknemer direct ontslaan wanneer de opdrachtgever stopte met de inhuur van de payroller. Vanaf nu kan dat alleen als de opdrachtgever een redelijke grond had om niet meer verder te willen met de ingehuurde arbeidskracht.
Reacties

Plaats een reactie