Trends op de arbeidsmarkt in 2015

Wat zijn de trends op de arbeidsmarkt in 2015? Online assessements, nog meer zelfstandigen, grotere inkomensverschillen en een toename van de werkgelegenheid, maar geen daling van de werkloosheid.

Online assessements
De sollicitatiebrief met CV zijn uit, lang leve online assessements. Werkgevers gaan steeds vaker over op online opdrachten om kandidaten te testen op persoonlijkheid en capaciteit. Bedrijven zoeken niet meer de beste sollicitant, maar de persoon met de beste competenties voor de baan. Als een kandidaat goed scoort op de online opdracht wordt hij uitgenodigd voor een gesprek. Het voordeel van online assessen is dat starters op de arbeidsmarkt een grotere kansen krijgen om ergens binnen te komen.

Meer ZZP’ers
Door de Wet werk en zekerheid zullen meer mensen ontslagen worden. Door de transitievergoeding is het in veel gevallen aantrekkelijk om van oudere werknemers af te komen. Bij gebrek aan banen, maar een overdaad aan klussen zullen zij voor zichzelf gaan beginnen. Het kabinet weet zich geen raad met al die ZZP’ers: wat te doen met de zelfstandigenaftrek, kunnen we ze meenemen in ons sociale stelsel. In mei verschijnt een interdepartementaal onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van zelfstandigen. Daarna zal er meer duidelijkheid komen over bijvoorbeeld het voortbestaan van de zelfstandigenaftrek.

Inkomensverschillen
Salarisverschillen zullen verder toenemen, omdat het huidige stelsel is gebaseerd op dat oudere en duurdere werknemers er het meest op vooruitgaan. Langzaam ontstaat er een kentering. Werkgevers worden zich langzaam bewust dat senioriteit goed wordt beloond. De komende jaren zal de discussie over differentiatie in beloning op basis van de bijdrage aan het bedrijfsresultaat verder oplaaien. De verwachting is echter dat de nieuwe Wet werk en zekerheid de beloningsverschillen verder zal vergroten.

Geen krimp werkloosheid
Het is al aangestipt, de werkgelegenheid neemt toe, maar de werkloosheid neemt niet af. De flexibilsering van de arbeidsmarkt zal verder toenemen, maar dat is niet de enige reden. Tijdens de crisis hebben veel mensen de arbeidsmarkt de rug toegekeerd. Zij keren terug op de arbeidsmarkt als de economie weer aantrekt.

Reacties

Plaats een reactie