Werkloosheid neemt weer toe

Het leek zo goed te gaan. van mei tot en met augustus 2014 nam de werkloosheid hard af. In september en oktober daalde de werkloosheid nog steeds, maar wel veel minder hard. De laatste cijfers van het CBS laten zien dat er in november een toename van het aantal werklozen is. Het aantal mensen zonder baan nam toe met zo’n 3.000, naar in totaal 630.000. Dat is 8% van de totale beroepsbevolking.

Uit de cijfers van het CBS blijkt wel dat er meer mensen dan voorgaande maanden een baan vonden, maar ook raakten er dus meer mensen hun baan kwijt. De jeugdwerkloosheid bleef met 14% in november ongewijzigd ten opzichte van de maand daarvoor.

Reacties

Plaats een reactie