WW-kas heeft een tekort van ruim 11 miljard

De verwachte banengroei en de daling van het aantal WW-uitkeringen levert het UWV een financiële meevaller op van bijna een half miljard euro. Toch loopt het tekort van het UWV op met een kwart tot 11,3 miljard euro. Moet de WW anders gefinancierd worden?

Oorzaken
In 2009 had het Algemene Werkloosheidsfonds nog een overschot van 10 miljard euro. Om de koopkracht te stimuleren besloot het kabinet Balkenende IV om de werknemerspremie af te schaffen. Vanaf 2009 storten alleen werkgevers een premie in het fonds. En dat is te weinig, volgens het UWV.

Groei werkloosheid
In 2009 nam de werkloosheid toe. In dat jaar meldden zich 310.000 meer kandidaten voor een WW-uitkering bij het UWV. Door de explosieve stijging van de werkloosheid en het afschaffen van de werknemerspremie voor de WW is het tekort ontstaan.

55-plussers
Door de crisis zijn veel oudere werknemers hun baan kwijtgeraakt. Over het algemeen hebben zij een hoger salaris en ontvangen een hogere WW-uitkering als ze werkloos worden. Een extra aanslag op de WW-kas.

Oplossingen
In het sociaal akkoord hebben werkgevers en vakbonden afgesproken dat werknemers vanaf 2016 weer WW-premie gaan betalen.
In de nieuwe Wet werk en zekerheid wordt de werkloosheidsduur vanaf 2016 langzaam afgebouwd van drie naar twee jaar.
Als de economie verder aantrekt zal het aantal banen toenemen en de werkloosheid verder afnemen. Minder mensen zullen een beroep doen op de WW-kas zodat het tekort vanzelf minder wordt.

Reacties

Plaats een reactie