Arbeidsmarkt in 2014 verder verbeterd

Uit het kwartaaloverzicht van het CBS blijkt dat de werkgelegenheid in het vierde kwartaal van 2014 verder is gestegen. Ten opzichte van hey derde kwartaal 2014 kwamen er 42 duizend banen bij, .de grootste toename in 3,5 jaar tijd. Ook het aantal vacatures groeide opnieuw.

In 2014 waren er 64 duizend banen meer dan in 2013: totaal 9,8 miljoen banen van werknemers en zelfstandigen. De banengroei van werknemers wordt vooral gedragen door uitzendkrachten. Het aantal banen bij uitzendbureaus nam het laatste kwartaal toe met 15 duizend. In één jaar tijd groeide het aantal banen in de uitzendbranche met 51 duizend.

Aantal vacatures neemt een vlucht
In 2014 ontstonden er in Nederland 711 duizend nieuwe vacatures. Dat zijn er bijna 100 duizend meer dan in 2013. In het vierde kwartaal van 2014 kwamen er maar liefst 186 duizend nieuwe vacatures bij. Het aantal vacatures neemt al anderhalf jaar toe, in het laatste kwartaal lijkt de toename zelfs iets te versnellen. Desondanks bedraagt het aantal vacatures nog niet de helft van de recordaantallen in de hoogtijjaren 2007 en 2008. Maar de positieve beweging is zeker ingezet. Dit geldt voor bijna alle bedrijfstakken. De commerciële dienstverlening leverde met 5 duizend extra vacatures de grootste bijdrage. Binnen deze bedrijfstak waren het vooral de handel en zakelijke dienstverlening die de vraag naar arbeid opstuwden. Ook in de zorg waren er iets meer vacatures, hoewel het aantal banen afnam.

Meer mensen melden zich op de arbeidsmarkt
Sinds oktober zien we de werkloosheid onder de beroepsbevolking licht stijgen. Van 630 duizend in oktober naar 645 duizend in januari 2015. Dat is 7,2 procent van de beroepsbevolking. Dit komt voornamelijk doordat er meer mensen op zoek zijn naar werk. Jongeren melden zich weer vaker op de arbeidsmarkt en ook ouderen zijn langer beroepsmatig actief. Doordat niet iedereen uit deze groep direct een baan vindt, neemt het aantal werklozen tijdelijk toe. Ondanks deze beweging is de werkloosheid toch afgenomen ten opzichte van een jaar geleden. In januari 2014 was namelijk nog 7,8 procent werkloos, dat zijn bijna 50 duizend werklozen meer dan nu.

Werkloosheid internationaal gezien relatief laag
Met 7,2 procent is de werkloosheid in ons land internationaal gezien relatief laag. De werkloosheid in de Eurozone bedroeg in december 11,4 procent en in de Europese Unie als geheel 9,9 procent. Met circa 5 procent was de werkloosheid het laagst in Oostenrijk en Duitsland. De Duitse werkloosheid loopt al tien jaar terug. In België en Frankrijk is het werkloosheidspercentage met respectievelijk 8,5 en ruim 10 procent al meer dan twee jaar vrij stabiel.

Reacties

Plaats een reactie