Mbo’ers dupe van automatisering

De werkgelegenheid binnen administratieve beroepen zal de komende jaren verder afnemen door voortschrijdende automatisering en digitalisering. Door de financiële crisis zijn er tussen 2008 en 2012 zo’n negentigduizend banen verdwenen. Door de automatisering zal de krimp de komende jaren verder doorzetten. Dat blijkt uit het onlangs verschenen sectorrapport van UWV. Uit het sectorrapport blijkt dat de werkgelegenheid op lager en middelbaar beroepsniveau onder druk staat, met name de ondersteunende administratieve beroepen op mbo-niveau, zoals receptionisten, typisten en secretaresses. In andere beroepsgroepen is de krimp beduidend kleiner.

Verschuiving
Tegenwoordig kun je thuis achter je computer betalingen doen, verzekeringen afsluiten en wijzigingen doorvoeren. Zo verschuift het werk van gegevensverwerking naar controle en advisering. Opvallend is dat de vraag naar hoger opgeleid administratief personeel stijgt. Dat heeft er weer mee te maken dat werk dat normaliter door mbo’ers wordt uitgevoerd, nu gedaan wordt door werknemers met een hbo-opleiding.

Opleiding
Voor het vinden van een baan binnen de administratieve sector is een gedegen opleiding steeds belangrijker. Alleen voor financiële specialisten op specifieke functies, zoals registeraccountants en fiscalisten, blijven de arbeidsmarktperspectieven goed.