Wet flexibel werken ook door de Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Flexibel werken. Dit biedt werknemers straks de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om op andere werktijden of op een andere plek te werken. De Wet flexibel werken vervangt de huidige Wet aanpassing arbeidsduur (WAA).

Behalve dat werknemers een keer per jaar een aanvraag kunnen doen voor de aanpassing van de arbeidsduur kunnen werknemers onder de nieuwe wet ook een verzoek indienen om hun werktijden te veranderen. De werknemer moet dan wel minstens een half jaar in dienst zijn.

Een werkgever kan een verzoek om de werktijden te veranderen alleen afwijzen als er zwaarwegende bedrijfsbelangen spelen. Dat geldt niet voor het werken op een andere plaats. Om dat verzoek af te wijzen is geen zwaarwegend bedrijfsbelang voor nodig.

De Wet flexibel werken is een initiatiefrecht en moet nog langs de ministerraad. Als de wet in werking treedt geldt deze alleen voor organisaties met meer dan tien werknemers.

Reacties

Plaats een reactie