Dreigt banenplan te mislukken?

In het Sociaal Akkoord hebben werkgevers en werknemers met het kabinet de afspraak gemaakt dat mensen met een beperking de komende jaren in totaal 125.000 extra banen worden gecreëerd. Dit aantal moet in het jaar 2026 zijn bereikt. Het aantal extra banen blijft ver achter. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft met de sociale partners, het UWV en de Vereniging Nederlandse gemeente aanvullende afspraken gemaakt.

Afspraken
– Leerlingen die het speciaal onderwijs of een praktijkschool verlaten kunnen zich rechtstreeks bij het UWV melden om vast te stellen of zij binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen.
– Gemeenten hoeven met onmiddellijke ingang niet meer zelf per beoordeling te betalen. De financiering wordt centraal geregeld, structureel 18 miljoen per jaar.
– Gemeenten zullen mensen al voorafgaand aan plaatsing voor een beoordeling bij UWV voordragen.
– Mensen die van mening zijn dat ze in aanmerking komen voor het doelgroepregister kunnen zich rechtstreeks tot UWV wenden voor een doelgroepbeoordeling.

Doelgroepregister
Het doelgroepregister bevat de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen. UWV beheert dit register. Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen:
– mensen in de Wajong die kunnen werken;
– mensen met een WSW-indicatie;
– mensen met een WIW-baan;
– mensen met een ID-baan;
– mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Het UWV beoordeelt op verzoek van gemeenten wie thuishoort in het doelgroepregister. Het aantal  verzoeken van gemeenten voor een beoordeling blijft achter bij de verwachtingen. Een van de oorzaken is dat het om een nieuwe wet gaat en dat de betrokken organisaties de inrichting hun werkprocessen beter op elkaar af moeten stemmen.

Divosa
De Vereniging Directeuren voor Sociale Arbeid (Divosa) is blij met de voorstellen van Jetta Klijnsma, maar ze gaan nog lang niet ver genoeg om het banenplan tot een succes te maken. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen nodig. Divosa pleit er voor om ook mensen, van wie na een gevalideerde loonwaardemeting vaststaat dat zij op hun werkplek het wettelijk minimumloon (WML) niet kunnen verdienen, op te nemen in het doelgroepregister. Werkgevers die nu al actief werk bieden aan mensen met een beperking ondersteunen het voorstel.

Reacties

Plaats een reactie