Meer verantwoordelijkheid voor zieke werknemers

VVD-kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn wil meer verantwoordelijkheid neerleggen bij zieke werknemers. Nederland heeft met Finland, Polen en Slovenië het hoogste ziekteverzuimpercentage in de Europese Unie. Werkgevers dragen nu het overgrote deel van de lasten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ze roept minister Asscher op om met een oplossing te komen deze kosten eerlijker te verdelen.

Twee jaar doorbetalen
In Nederland is wettelijk bepaald dat de werkgever bij ziekte twee jaar lang 70% van het loon doorbetaalt. In bijna alle cao’s is zelfs vastgelegd dat de werkgever het eerste jaar 100% van de loonkosten betaalt en in het tweede jaar 70%. Werknemers voelen ziek zijn niet of nauwelijks in hun portemonnee; er is geen prikkel om weer snel aan het werk te gaan. Dat moet anders. Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) zijn werkgevers ook nog eens verantwoordelijk voor de ziekte- en arbeidsongeschiktheidslasten van tijdelijke werknemers.

Al deze maatregelen vormen een drempel voor werkgevers om mensen aan te nemen, omdat het financiële risico eenvoudig te groot is.

Oplossingen
Een van de mogelijke oplossingen is het maken van een onderscheid tussen werkgerelateerd verzuim en niet werkgerelateerd verzuim. Uit het TNO-onderzoek Ziekteverzuim in Nederland in 2012 blijkt dat 70% van de ziektes niet werkgerelateerd is. Jaarlijks betalen werkgevers en overheid 25 miljard euro ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Arbodiensten geven aan dat een snelle interventie bij ziekte het beste medicijn is. Waarom dan niet de termijnen binnen de Wet poortwachter halveren. Dat helpt met name de kleine werkgevers. Daar is het vaak al snel duidelijk dat terugkeer na ziekte niet meer mogelijk is.

Conclusie
Effectiever re-integreren, meer verantwoordelijkheid bij werknemers en het beperken van loondoorbetaling bij ziekte van twee naar een jaar, kunnen we het ziekteverzuimpercentage verder terugdringen. Bovendien betekent dat een fikse besparing op de kosten die werkgevers en overheid jaarlijks kwijt zijn aan ziekteverzuim.

Reacties

Plaats een reactie