Maak nu nog gebruik van de oude ketenbepaling

Als u voor 1 juli nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst afsluit, dan is hier nog de oude ketenbepaling van toepassing met een maximale duur van drie jaar. Ook al treedt de werknemer pas na 1 juli in dienst. Per 1 juli aanstaande treedt het tweede deel van de Wet werk en zekerheid in werking. Als u dan een tijdelijke arbeidsovereenkomst afsluit, kunt u die driemaal verlengen met een maximum periode van twee jaar. Het gaat dus om de datum waarop u het tijdelijk arbeidscontract afsluit en niet om de datum van in dienst treding.

Dat laatste is van groot belang. Want als u een werknemer waarvan het tweede jaarcontract na 1 juli 2015 afloopt, dan kunt u nog voor 1 juli het contract met een jaar verlengen met als ingangsdatum de dag dat het tweede contract daadwerkelijk afloopt. Maar let op, verlengt u het contract na 1 juli 2015 dan is de nieuwe ketenregeling van toepassing. Uw werknemer heeft dan binnen de nieuwe ketenbepaling de maximale duur van twee jaar gewerkt en heeft recht op een vast contract.

De Wet werk en zekerheid laat deze mogelijkheid toe. Hoe rechters hiermee omgaan is nog niet duidelijk. Jurisprudentie ontbreekt nog.

Reacties

Plaats een reactie