Meer dan 10.000 extra banen voor mensen met arbeidsbeperking

In tegenstelling tot eerdere berichten blijkt uit een eerste tussenmeting van de banenafspraak dat werkgevers  al meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag hebben geholpen dan was beoogd. Op basis van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is afgesproken dat er aan het einde van 2015 in de marktsector 6.000 extra banen moeten zijn gerealiseerd voor deze doelgroep ten opzichte van de nulmeting per 1 januari 2013. Uit de cijfers blijkt dat er tot eind vorig jaar maar liefst 9.224 extra banen zijn bijgekomen in de marktsector en 1.508 bij de overheid.

Werkgevers in de marktsector lopen daarmee ruim voor op schema. De overheid blijft met het aantal gerealiseerde banen ver achter bij de doelstelling van 3.000 extra banen.

Het kabinet heeft met de sociale partners afgesproken dat er tussen nu en 2026 in totaal 100.000 extra banen beschikbaar moeten komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daar bovenop moet de overheid voór 2025 in totaal 25.000 extra banen voor ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt creëren. Vanuit de Participatiewet zijn ondersteunende maatregelen beschikbaar als loonkostensubsidie, jobcoaches en aanpassingen op de werkvloer mogelijk.

“We zijn er zeker nog niet, maar dit is een zeer bemoedigend begin”, stelt staatssecretaris Jetta Klijnsma in een reactie op de cijfers. De komende jaren zal het aantal extra banen ten opzichte van de eerste ‘aanloopjaren’ nog verder stijgen. “Ik reken op een goed vervolg. Dat is ook nodig want het is de hoogste tijd dat ook mensen met een beperking een eerlijke kans krijgen om volop mee te doen op de arbeidsmarkt.”

Reacties

Plaats een reactie