Concurrentiebeding tijdelijke contracten van de baan?

Volgens de Wet werk en zekerheid mag in tijdelijke contracten een concurrentiebeding worden opgenomen als het gaat om concrete zwaarwegende bedrijfsbelangen. Op 23 juli oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat uit een gemotiveerd concurrentiebeding in een tijdelijk contract onvoldoende blijkt om welke concrete zwaarwegende bedrijfsbelangen het gaat en dat niet aan het noodzakelijkheidsvereiste is voldaan.

Het te beschermen ‘opgebouwde netwerk, marktgebied, de behoeften en de werkwijze van werkgever’ was niet nader uitgewerkt. Verder ontbrak een omschrijving welke specifieke kennis en/of (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie de werknemer bij werkgever zal verwerven, die beschermd moet worden door het concurrentiebeding.

Gevolg: schorsing concurrentiebeding. De volledige uitspraak kunt u vinden op: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:4864

Reacties

Plaats een reactie