Participatiewet, het blijft goochelen met cijfers

Onlangs meldden wij nog dat volgens de eerste meting van de Banenafspraak meer dan 10.000  mensen met een arbeidsbeperking aan een baan zijn geholpen ten opzichte van de nulmeting op 1 januari 2013. Volgens Cedris, de  landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie, zijn er de afgelopen twee jaar slechts 416 banen voor arbeidsgehandicapten bijgekomen.

Volgens Cedris zijn voor 2015 de vooruitzichten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog dramatischer, omdat ze vanaf 1 januari 2015 niet meer kunnen instromen in de sociale werkvoorziening, maar via de Participatiewet een baan moeten vinden.

Werkgevers maken niet of nauwelijks werk om banen te creëren voor arbeidsgehandicapten. Dat blijkt ook uit een recent gehouden HR Trend onderzoek van ADP Nederland, Berenschot en Performa. Uit dat onderzoek blijkt dat 47% van de Nederlandse bedrijven nog geen maatregelen hebben getroffen om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Een op de vijf HR-professionals geeft zelfs aan dit in de toekomst ook niet van plan te zijn. Zij laten de Participatiewet liever voor wat het is en accepteren daarmee een eventuele boete.

Uit de toelichtingen bij het onderzoek blijkt dat veel organisaties de Participatiewet bewust niet naleven, bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden dit niet toestaan of omdat HR-professionals niet willen meedoen aan positieve discriminatie.

Reacties

Plaats een reactie