Overheid laat kansen liggen

De overheid heeft zich ten doel gesteld om in 10 jaar tijd 25.000 banen te scheppen voor mensen met een arbeidshandicap. De eerste tussenstand van staatssecretaris Klijnsma stemt niet hoopvol. Daaruit blijkt dat in 2013 en 2014 circa 1.500 banen zijn gecreëerd terwijl het doel 3.000 extra banen was.

Outsourcen
Een van de oorzaken van het achterblijven van het aantal extra banen voor arbeidsgehandicapten is de trend om taken uit te besteden. Zo hebben gemeenten in de afgelopen twee jaar 80% van het laaggeschoold werk uitbesteed.

MKB scoort goed
Opvallend is dat met name het MKB beter scoort als het gaat om het creëren van banen dan de overheid. Al moet hierbij worden opgemerkt dat hoe groter de organisatie des te lager de urgentie. Het creëren van extra banen is in strijd met de bezuinigingen die veel organisaties (noodgedwongen) doorvoeren.

Facilitaire dienstverlening
Toch moet het voor de overheid en het onderwijs niet moeilijk zijn extra banen te scheppen. Vooral in de facilitaire dienstverlening liggen legio kansen. Denk bijvoorbeeld aan schoonmakers, schoolassistenten, receptiemedewerkers. Het is ook mogelijk een aantal taken te clusteren om zo nieuwe banen te creëren. Daar wordt nu onvoldoende over nagedacht.

Reacties

Plaats een reactie