Door Wwz moeilijker om werknemers te ontslaan

Uit de eerste vijftig uitspraken van de rechter in het kader van de Wet werk en zekerheid (Wwz) blijkt dat het moeilijker is voor een werkgever een werknemer te ontslaan. Bijna 60% van de ontslagaanvragen wordt door de rechter toegewezen. Dat lag voor 1 juli 2015, de datum dat de transitievergoeding in werking trad, nog op zo’n 80%.

Verwijtbaar
Ontslag wordt vaker toegewezen als de werknemer al eerder schriftelijk is gewaarschuwd voor verwijtbaar gedrag. In de Wwz wordt onderscheid gemaakt tussen verwijtbaar gedrag en ernstig verwijtbaar gedrag. Alleen in het laatste geval hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen.

Op staande voet
Werkgevers gebruiken redelijk vaak ontslag op staande voet om van werknemers af te komen. In 65% van de gevallen gaat de rechter niet mee met de eis van de werkgever. Werkgevers denken hier wellicht wel iets te makkelijk over.

Reacties

Plaats een reactie