Geen banengroei de komende jaren

Uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder het Nederlandse bedrijfsleven blijkt dat ondanks het aantrekken van de economie het aantal vaste banen de komende twee jaar nauwelijks toeneemt. Sterker nog, zelfs 28% van het bedrijfsleven verwacht een daling van het aantal vaste medewerkers. 21% van het bedrijfsleven verwacht wel een stijging van het aantal vaste medewerkers. De verschuiving van vaste naar flexibele krachten zet wel door.

Zo denkt dat 22% van het bedrijfsleven verwacht dat het aantal flexwerkers groeit tegenover 13% dat het uitgaat van een daling van het aantal flexbanen.

Aan het onderzoek namen 97 ondernemingen deel. Ze vormen volgens AWVN een afspiegeling van het Nederlandse bedrijfsleven, zowel wat grootte, sector als regio betreft.

Reacties

Plaats een reactie