Waar zijn die arbeidsgehandicapten?

Uit het jaarlijkse HR Trendonderzoek van ADP Nederland, Berenschot en Performa blijkt slechts een beperkt deel van de HR-professionals prioriteit ziet in het nastreven van de Participatiewet. 47% van de Nederlandse bedrijven heeft nog geen maatregelen genomen om ectra banen te schappen voor arbeidsgehandicapten. Een op de vijf HR-professionals geeft aan dit in de toekomst ook niet van plan te zijn.

Nog even de afspraken uit het sociaal akkoord op een rijtje. Vanaf 2016:

  • Geen instroom meer in de sociale werkplaatsen
  • Gehandicapten gaan aan het werk in reguliere bedrijven met subsidie en begeleiding, geregeld door de gemeenten
  • Wajonguitkering alleen nog voor gehandicapten die niet in staat zijn om te werken

Deze maatregelen moeten er toe leiden dat in 2026 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten zijn gecreëerd, 100.000 in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid.

Dat er ook werkgevers zijn die wel arbeidsgehandicapten in dienst willen nemen, blijkt uit het verhaal van Ton van der Giesen, directeur van het recyclebedrijf Werven uit Oldenbroek (NRC, 27 oktober 2016).

Van der Giesen wilde acht arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Na anderhalf jaar ‘vechten’ met gemeenten, organisaties en jobcoaches, is de teller op twee blijven steken. Na zoveel tegenwerking en bureaucratie heeft van der Giessen het opgegeven.

In de eerste plaats zijn er vele instanties die arbeidsgehandicapten in de kaartenbakken hebben. Daarnaast draagt de concurrentie onder arbeidsbemiddelaars en jobcoaches bij aan het falen van meerdere arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Als je niet oppast brengt elke arbeidsgehandicapte zijn eigen jobcoach mee. Dat is voor een organisatie die bereid is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen ondoenbaar.

Volgens Aart van der Gaag zijn dit bekende verhalen. Van der Gaag zoekt namens werkgeversvereniging VNO-NCW werkplaatsen voor arbeidsgehandicapten. Hij noemt als voorbeeld Albert Heijn die 2.000 arbeidsgehandicapten in dienst wil nemen, maar door de bureaucratie niet verder komt dan 850.

Het doelgroepenregister kan uitkomst brengen. Iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt hierin opgenomen. Maar dan komt de privacywetgeving om de hoek kijken. In het doelgroepenregister staan alleen namen, niet wat iemand wel of niet kan. Bovendien heeft niet elke bemiddelaar toegang tot dit register. En om het nog erger te maken, in slechts 17 van de 35 arbeidsmarktregio’s, komt nu de mogelijkheid om samen te werken.

Als dit jaar minder dan 8.500 extra arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten worden gecreëerd, treedt de Quotumwet in werking. Maar komt die er wel nu blijkt dat het bijna onmogelijk is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen? Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Dat zal ook blijken uit de behandeling van de begroting van SZW vindt plaats van 1-3 december 2015.

Reacties

Plaats een reactie